Çine Devlet Hastanesi
İşveren :  
Yıl :  
Şehir : Denizli
Proje Kullanım Alanı :  
Marka :  
Yapılan İş : Su soğutma grubu (Chiller) bakım, onarım ve revizyon işleri
Hijyenik klima santrali bakım ve onarım işleri
Klima santarili Mcc ve Ddc otomasyon sistemi montajı ve devreye alma işlemi
Ameliyathane ve steril alan validasyon ve partikül testlerinin yapılması
Atık Depo soğutma sistemi bakım onarım işleri